english

VSTUP
Stupenci americkej obcianskej vojny.

Cieľom S.A.M.O.V. je v rámci našich možností prežiť čo najlepšie život vojaka americkej občianskej vojny (ACW - American Civil War).

Snažíme sa o podrobné štúdium vtedajšieho životného štýlu, ktorý prenášame do reálneho táborového života na našich a zahraničných akciách. Cieľom spolku nie je len napodobňovanie bojov, ale hlavne táborového života, správania sa, hudby, prípravy jedál a podobne. Základom celého snaženia je zvládnutie poradovej prípravy a cvičenia so zbraňami s povelmi v angličtine.

V neposlednom rade aj príprava a výroba vybavenia. To isté platí o stravovaní, obliekaní a správaní sa. Autentickosť sa snažíme zachovať aj v tých najmenších detailoch. V tábore sú absolútne neprípustné plasty, igelity a iné nedobové predmety. Dodržiavame aj hierarchiu velenia a úcty k nadriadeným. Táborový slovník sa nesie zväčša v duchu americkej občianskej vojny.

Mimo akcií sa venujeme výrobe vybavenia, prekladom literatúry a celkovému zdokonaľovaniu tejto krásnej záľuby.

Veríme, že sa Vám naša činnosť páči. Každý záujemca o ACW má u nás dvere otvorené.

ciara.gif(3 kb)
kontakt